Recent Submissions

 • Homogenization in Perforated Domains 

  Rozehnalová, Petra
  Numerické řešení matematických modelů popisujících chování materiálů s jemnou strukturou (kompozitní materiály, jemně perforované materiály, atp.) obvykle vyžaduje velký výpočetní výkon. Proto se při numerickém modelování ...
 • Processing and Properties of 1D and 2D Boron Nitride Nanomaterials Reinforced Glass Composites 

  Saggar, Richa
  Glasses and ceramics offer several unique characteristics over polymers or metals. However, they suffer from a shortcoming due to their brittle nature, falling short in terms of fracture toughness and mechanical strength. ...
 • Biomechanická studie ruky 

  Krpalek, David
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti zápěstí člověka a příslušné totální náhrady, umožňujícího navrácení pohyblivosti ruky přibližující se fyziologickému stavu po traumatických a degenerativních onemocnění. Léčení ...
 • Čerpadlo s difuzorem s použitím stochastických lopatek (oběžné kolo i difuzor) 

  Dobšáková, Lenka
  Tato dizertační práce se zabývá studiem nerovnoměrné lopatkové mříže u odstředivých čerpadel. Vliv nerovnoměrné lopatkové mříže je zkoumána u oběžného i rozváděcího kola. Nerovnoměrné lopatkování kol čerpadla je v této ...
 • The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements 

  Nečas, David
  Dizertační práce se zabývá mechanismy mazání v náhradách kyčelního kloubu. Byla provedena systematická studie formování proteinového filmu při zahrnutí různých materiálů a provozních podmínek. Hlavní pozornost je přitom ...
 • Biomechanická studie obličejového skeletu 

  Valášek, Jiří
  Předložená práce je biomechanickou studií obličejového skeletu se zaměřením na fixaci dolní čelisti po odstranění nádorového onemocnění dolní čelisti. Cílem práce je provedení biomechanické studie obličejového skeletu s ...
 • Studium tvařitelnosti povlakovaných plechů s plazmo-chemickou předúpravou povrchu 

  Schwarzer, Emil
  Teoretická část dizertační práce popisuje ohýbání plechů, zejména s malým poloměrem ohybu a rozdělení deformace a popisuje parametry ohýbaného plechu. Jelikož zkoumané plechy byly ošetřeny kataforézním lakováním je tato ...
 • Analýza proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu metodou využívající rozložení hustoty vířivosti po průřezu 

  Soukup, Lubomír
  Dizertační práce se zabývá analýzou proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu pomocí metody rozložení hustoty vířivosti po průřezu. Tato analýza je zaměřena zejména na odvození nových rychlostních profilů pomocí ...
 • Zvýšení stability chodu odstředivého kompresoru 

  Růžička, Miroslav
  Odstředivé kompresory s vysokým stlačením jsou používány v malých leteckých turbínových motorech a turbodmychadlech. Při vysokých otáčkách ale mají úzký rozsah stabilní práce a běžně používané kompresory s dozadu zahnutými ...
 • Metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu s aplikacemi 

  Holešovský, Jan
  Předložená práce je zaměřena na teorii extrémních hodnot a její užití v aplikačních úlohách. V první části je zavedeno rozdělení extrémních hodnot a popsány jeho vlastnosti. Na základě předložených tvrzení jsou diskutovány ...
 • Polymeric Hollow Fiber Heat Exchanger Design 

  Astrouski, Ilya
  This Ph.D. thesis is focused on theory and experimental investigations developing of new knowledge about polymeric hollow fiber heat exchanger (PHFHE). The state-of-the-art study of plastic heat exchangers shows that their ...
 • Návrh a realizace aktivní loketní ortézy 

  Ripel, Tomáš
  Práce prezentuje nový přístup k designu motorového rehabilitačního zařízení – aktivní loketní ortézy (ALO) – inspirovaný principy robotických exoskeletonů. Zařízení je v současnosti navrženo pro loketní kloub s možností ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot 

  Chabičovský, Martin
  Sprchové chlazení horkých povrchů se v metalurgickém průmyslu využívá při kontinuálním odlévání, válcování za tepla či při tepelném zpracování. Při sprchovém chlazení v metalurgickém průmyslu je voda rozprašována na chlazený ...
 • Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadů 

  Šomplák, Radovan
  Disertační práce se zabývá aplikací simulačních a optimalizačních metod v oblasti energetického využití odpadů. V úvodu práce je popsán současný stav v oblasti odpadového hospodářství v EU se zaměřením na ČR. Následující ...
 • Řízení životnosti procesních zařízení v průmyslové praxi 

  Lošák, Pavel
  Disertační práce je zaměřena na řízení životnosti procesních a energetických zařízení v průmyslové praxi, zejména pak v oblasti parních elektráren. Práce se zaměřuje na časté degradační mechanismy vyskytující se v dané ...
 • Simulační verifikace komplexního technologického projektu 

  Varjan, Matúš
  Doktorská dizertačná práca ako komplexný technologický projekt už v úvode uvádza súhrnný názov Stabilita produkcie. Stabilitu produkcie definuje ako udržanie požadovaných vlastností sústavy za dané časové obdobie. Pod ...
 • Okrajové podmínky ve válcovací mezeře při válcování za tepla a za studena 

  Luks, Tomáš
  Při tvorbě modelů technologického procesu válcování jednu z klíčových rolí hraje určení teplotních a silových okrajových podmínek ve válcovací mezeře. V kontaktu ve válcovací mezeře pozorujeme proměnný průběh normálové ...
 • ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY 

  Kaddour, Mirvat
  Letecká doprava jako všechny ostatní dopravy podílí na produkci emisí skleníkových plynů, což je hlavní důvod změn klimatu. Disertační práce je zaměřena na možnost využití alternativního zdroje energie (paliva, motor) v ...
 • Ductile Fracture Criteria in Multiaxial Loading – Theory, Experiments and Application 

  Šebek, František
  Práce se zabývá tvárným lomem, který je výsledkem víceosého kvazi-statického monotónního namáhání doprovázeného rozsáhlými plastickými deformacemi, přičemž pro degradaci materiálu je uvažován lokální přístup. Ve výpočtech ...

View more