Now showing items 1-20 of 24

 • Formování zeleně v interiéru městského prostředí 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Městský interiér je chápán jako volný, nezastavěný, obvykle veřejný prostor – ulice, náměstí, nábřeží, pasáže. Tento veřejný prostor je dále vymezen architekturou, terénními úpravami a v neposlední řadě zelení. Obvykle je ...
 • Alternativní způsoby výstavby dřevostaveb na venkově 

  Čáslava, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Alternativní znamená jiný, zástupný, náhradní. Také znamená možnost volby mezi dvěma a více možnostmi.
 • Dřevěný rodinný dům na Dolní Bečvě 

  Bebek, Blaženka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  V návaznosti na téma disertační práce - Rodinné domy z montovaných systémů - experimentální domy, jsem si vybrala nízko-nákladový dřevěný dům realizovaný v Beskydech.
 • Vitráže katedrály v Chartres: Barevná symbolika v architektuře 

  Gajdová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Středověk byl prostoupen skrytými významy a symbolikou, zároveň také zálibou v barvě a světle. Umberto Eco v Umění a krása ve středověké estetice píše o středověku a jeho symbolicko – alegorickém pojetí vesmíru: „Středověk ...
 • Architektúra – „čiarový kód“ 

  Szabóová, Viktória (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Čiarový kód sa stal hlavnou ikonou dnešnej spoločnosti. Usporiadaný neporiadok má symbolický obsah, jeho estetika priťahuje ľuďské oko, je inšpiráciou pre vizuálne umenie. Vplyvom čiarového kódu vzniká aj nový architektonický ...
 • Texty architektů Stevana Holla a Louise I.Kahna v zaostření na společné téma prostoru a světla 

  Šimonová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Text v práci obou těchto architektů je plný úvah o tvorbě prostoru a roli světla, oba tyto pojmy dle autorů se podílejí na definici architektury. Dle Kahna je architektura uvážlivé vytváření prostorů, světlo je potom dárce ...
 • Obnova malých a středních měst (se zvláštním zřetelem na Jižní Moravu a Dolní Rakousko) 

  Chladil, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  40% všech obyvatel EU žije v malých a středních městech o 10tis.-50tis.obyvatel. V ČR žije 70%obyvatel ve městech, přes 16% všech obyvatel ČR žije v malých městech do 10tis.obyvatel. 391 malých měst do 10tis.obyvatel tvoří ...
 • Zásady navrhování ekofarem 

  Pohanková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, které dbá na životní prostředí a které svým šetrným působením zachovává a respektuje přirozené vztahy mezi organizmy a člověkem. Podporuje zemědělskou činnost s kladným vztahem ...
 • Energeticky úsporná opatření v novodobých stavbách 

  Novák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Vědci na celém světě varují. Nejnovější vědecké poznatky ukazují, že svět má jen osm let na to, aby řešil problém globálního oteplování. Pokud teploty na celém světě stoupnou o více než 2 % oproti úrovni před industrializací, ...
 • Paralela 

  Müller, Rudolf; Sirotek, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Architektura je dnes obecně chápána jako synonymum pro stavitelství. V průběhu historie se vyvíjely formy a slohy, které odpovídaly stavu společnosti a dodnes poukazují na statut společnosti, závislý na politické, ekonomické, ...
 • Vědecký přístup k procesu reurbanizace v Lipsku 

  Pokorný, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Město Lipsko leží v oblasti bývalé NDR, která jako celek prošla od roku 1989 poměrně dramatickým demografickým vývojem. Stejně tak jako celá oblast i samotné město se muselo naučit vyrovnávat se s dramatickými změnami, jež ...
 • Architekt se psem 

  Holá, Magda (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Sílící tendence dnešní společnosti v otázkách trvale udržitelného rozvoje, zachování přírodních podmínek, zkoumání vlivů staveb na zdraví člověka a jeho psychickou pohodu vedly v polovině 20. století k vytvoření nového ...
 • Bionika v architektuře 

  Mikulíková, Irena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Živé organismy dosáhly během vývoje trvajícího milióny let mnohdy vskutku dokonalých řešení. Technici se mohou od přírody učit. V žádném případě nejde o prosté napodobování, ale o inteligentní používání tvůrčího potenciálu ...
 • Dřevostavby v Beskydech 

  Mrva, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  V daném regionu valašsko-lašském se nachází několik příkladů staveb, kdy architekti snažili se prosazovat trendy dané doby v návaznosti na přírodní charakter oblasti. Především používali jednoduché tvary, jednoduché ...
 • Metamorfóza a její vliv na soudobou architekturu 

  Nahorniaková, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Metamorfóza je druhem tvarové přeměny podmíněné časem. Vždy byla řazena mezi biologické procesy postihujíce živočišnou říši a říši minerálů, relativně nově se objevuje i v teorii architektury. Téma Metamorph bylo náplní ...
 • 4. bienále architektury v Lublani 

  Šmídek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Třetí ročník svého doktorského studia trávím na Fakultě architektury Univerzity v Lublani, kde pracuji na programu FRVŠ 2008 s názvem »Analýza slovinské architektury«. Kromě dokumentování realizovaných staveb k mé práci ...
 • Rekonverze bývalých textilních továren v Brně se zaměřením na funkci bydlení v loftech 

  Sedláková, Anežka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Rekonverze je architektonicko-urbanistický zásah do objektu, areálu či širšího území, spočívající v přetváření stávajícího stavu území i objektů a hledání nového funkční využití daného území. Současné prostorové řešení ...
 • Kvalitní prostředí pro pěší jako předpoklad udržitelného rozvoje měst 

  Sedlák, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Udržitelný rozvoj patří v posledních dvou desetiletích k hojně diskutovanému tématu v mnoha vědních oborech. Mnozí autoři se shodují na tom, že udržitelného rozvoje světa nelze dosáhnout bez udržitelného rozvoje měst. Ve ...
 • Vegetační prvek v konstrukci architektonického díla 

  Krejčí, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Ve všech fázích architektonické tvorby, od vzniku konceptu díla po realizaci stavby, vyvstává jako jeden z určujících a podmiňujících determinantů volba použitých stavebních hmot. Na základě funkce či účelu plní zvolená ...
 • Historie nepálené hlíny ve světě 

  Karasová, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Asi 30 % světové populace, tj. téměř 1.500.000.000 obyvatelstva, žije v domech z nepálené hlíny. Zhruba 50% populace rozvojových zemí, většinou venkovské populace, a přinejmenším 20% městské a předměstské populace žije v ...