Now showing items 278-297 of 612

 • Obchodní centrum 

  Soudek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce obchodního centra v Chrudimi v Pardubickém kraji. Obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní se společným prostorem. Každá z lodí má půdorysné ...
 • Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt 

  Maléřová, Tereza
  Tato diplomová práce zpracovává výstavbu obchodního centra v Orlové, a to z hlediska technologického, finančního a časového. Pozornost bude zaměřena především na výstavbu hlavního objektu - nákupního centra. Významná část ...
 • Obecní úřad 

  Podhájecká, Klára
  Jedná se o novostavbu obecního úřadu v Dlouhoňovicích. Součástí obecního úřadu je garáž pro požární automobil, sklady zahradní techniky obce, komerční prostoty a v druhém nadzemním patře bytové jednotky. Budova je situován ...
 • Obecní úřad s knihovnou 

  Zapletalová, Radka
  Cílem této diplomové práce je vypracovat stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby. Projekt řeší novostavbu dvou budov občanského vybavení v centru obce Brodek u Konice na téměř rovinném pozemku. Jedná se ...
 • Objekt věznice v Moravských Budějovicích 

  Veleba, Jakub
  Téma této diplomové práce je novostavba objektu věznice v Moravských Budějovicích. Stavba má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří ztracené bednění a systém Porotherm. Stropní konstrukce ...
 • Obloukový most přes dálnici 

  Olšák, Martin
  Předmětem této diplomové práce je návrh obloukového mostu přes dálnici. Byla zvolena samokotvená konstrukce s rozpětím oblouku 60 m a lichoběžníkovou mostovkou z předpjatého betonu. Zatížení je vypočteno pomocí softwaru ...
 • Obytný soubor Sadová – stavebně technologický projekt 

  Hřiba, Jiří
  V diplomové práci je zpracován stavebně technologický projekt bytového domu Sadová. V této práci se řeší hlavně technologický předpis na základovou vanu, zařízení staveniště, časový plán hrubé stavby, bezpečnost a ochrana ...
 • Ocelová konstrukce lávky 

  Veselý, Radek
  Předmětem diplomové práce je návrh ocelové lávky pro pěší přes řeku Moravu v Olomouci. Konstrukce byla provedena ve dvou variantách, z nichž byla vybrána jako nejlepší varianta obloukové lávky se zavěšenou ortotropní ...
 • Ocelová konstrukce mostu na pozemní komunikaci 

  Vlček, Radek
  Náplní diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce mostu o rozpětí 31+74+31m s dolní mostovkou převádějící silnici II. třídy v oblasti města Olomouc. Mostovka je tvořená ocelobetonovou deskou spřaženou s příčníky. ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Kratochvílová, Veronika
  Diplomová práce řeší projekt sportovní haly určené pro volejbal. Jedná se o ocelovou konstrukci s obloukovým zastřešením z příhradových vazníků o rozpětí 30 m, k níž z jihovýchodní strany přiléhá objekt vestibulu s klubovnou, ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Janíková, Dita
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší. Tato lávka přemosťuje řeku Ostravici ve Sviadnově u Frýdku-Místku. Hlavní náplní této práce bylo pro toto přemostění vypracovat ...
 • Ohýbaná tělesa: Numerická podpora v software ANSYS 

  Viszlay, Viliam
  Práca sa zaoberá skúmaním lomovo-mechanických parametrov na telesách z kvazikrehkých materiálov. Využíva k tomu postupy dvojparametrovej lomovej mechaniky. Na základe numerických simulácií prevedených v softwarovom prostredí ...
 • Optimalizace financování bydlení 

  Roubcová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení. V teoretické části budou objasněny základní pojmy v oblasti financování bydlení. V práci bude popsáno financování právnických a fyzických osob. Samostatná ...
 • Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění 

  Vysloužil, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh systému VZT a optimalizace vnitřního mikroklimatu pomocí stínících prvků. V teoretické části jsem se zaměřil na rozdělení a popis stínících prvků. V další části práce se věnuji návrhu vhodné ...
 • Optimalizace nákladů provozní fáze stavebních objektů 

  Kleinerová, Jana
  Diplomová práce pojednává o provozních nákladech a možnostech jejich optimalizace. Konkrétně se zaměřuje na jeden z největších možných provozních nákladů a to je náklad na vytápění. V první části diplomové práce jsou ...
 • Optimalizace složení betonů s využitím plniv z recyklovaných betonů 

  Skriňáková, Eva
  Betón ako stavebný materiál podlieha neustálej inovácii a vďaka pokrokovým technológiám a množstvám výskumov sa jeho vlastnosti stále vylepšujú. Je logické, že čím viac betónu vyrobíme, tým viac odpadu z neho vznikne. Objem ...
 • Optimalizace složení pracovní hmoty pro výrobu hutného dinasu. 

  Maňák, Jan
  Dinas je žárovzdorný materiál používaný hlavně v koksárenství, sklářství a hutnictví. Je tvořen téměř výhradně modifikacemi SiO2. Hutný dinas je nenahraditelnou součástí koksárenských baterií a jeho hutnost a odolnost je ...
 • Optimalizace větrání skladu 

  Kaštánek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího stavu vnitřního mikroklima, podpořeného CFD simulacemi. Řešeným objektem je skladovací hala elektrotechniky, jejímž provozovatelem je firma ebm-papst CZ s.r.o.
 • Optimalizace vnitřního prostředí historické místnosti 

  Vaňková, Klára
  V diplomové práci je řešeno vnitřní prostředí se specializací na historické budo-vy. Experimentálně byly zjištěny hodnoty relativní vlhkosti a teploty a byl vyhod-nocen jejich vliv na předměty s historickou a uměleckou ...