Now showing items 1-20 of 609

 • Metody rozvoje technického myšlení a jejich využití ve stavebním podniku 

  Vagundová-Drgáčová, Linda
  Diplomová práce se zabývá otázkou metod technického myšlení a uplatnění na stavební podnik. Cílem práce je zjistit, jaký pohled má stavební podnik na možnost rozvoje technického myšlení. Závěry obsahují možná doporučení, ...
 • Mateřská školka 

  Kocich, Jakub
  Diplomová práce „Mateřská školka“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou a kombinovaným konstrukčním systémem. Objekt je ...
 • Most na místní komunikaci 

  Nečasová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce mostu o čtyřech polích. Most převádí místní komunikaci Žernov-Přerov přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Pro podrobné zpracování ...
 • Průzkum a hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Zouharová, Kateřina
  Práce je zaměřena na posouzení stavu dvou dřevěných střešních konstrukcí objektu, který se nachází ve městě Brno na ulici Rumiště 8. Součástí práce jsou také teoretické poznatky o krovových konstrukcích, stavebně technickém ...
 • Nepřímé náklady jako faktor konkurenceschopnosti ve stavebnictví 

  Hermanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením nepřímých nákladů jako faktoru konkurenceschopnosti ve stavebnictví. V první části práce jsou teoreticky vymezeny pojmy jako stavební trh, stavební podnik, náklady, jejich členění a ...
 • Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí laserového skenování 

  Schwarz, Jakub
  Cieľom tejto práce je zameranie časti hradu Rokštejn pomocou laserového skenovania. Namerané dáta sú následne spracované v programe SCENE, určená je presnosť registrácie a transformácie skenov. Následným krokom v tejto ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Moudrá, Michaela
  Cílem diplomové práce je popsat přípravu a řízení stavební zakázky z hlediska dodavatele. V diplomové práci jsou vysvětleny základní pojmy související s přípravou a řízením stavební zakázky z hlediska dodavatele. Výstupem ...
 • Detekce zbytkové vlhkosti pórovitého prostředí metodou elektrické impedanční spektrometrie 

  Műnsterová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá otázkou detekce zbytkové vlhkosti pórovitého prostředí s využitím měřicí aparatury založené na aplikaci metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Pro měření jsou použity přístroje Z-metr ...
 • Intermezzo - Centrum pro rodiče a děti 

  Halbrštátová, Lada
  Abstrakt Hlavní myšlenkou pro návrh stavby byla snaha o vytvoření prostoru, kde se budou setkávat lidé v životní tísni s lidmi ostatními. Z tohoto důvodu je objekt navržen jako dvoupodlažní, kdy první nadzemní podlaží ...
 • Univerzitní knihovna 

  Subally, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzitnej knižnici v meste Brno. Objekt je navrhnutý ako viac podlažná budova vrátané podzemných podlaží. Návrh je vytvorený na základe požiadaviek investora a zaoberá sa ...
 • Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti betonu v tlaku v konstrukcích 

  Potočková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá závislostí statického modulu pružnosti betonu v tlaku na počtu zatěžovacích cyklů. Pomocí odporových tenzometrů byly měřeny deformace zkušebních těles v průběhu vícenásobného cyklického zatěžování. ...
 • Polyfunkční dům v Plzni 

  Bureš, Jiří
  Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčního domu v Plzni, městské části Černice. Objekt je situován v katastrálním území Černice, na parcele číslo 1457/22 a 1456/10. Pozemek je v současné době nezastavěný a je zde ...
 • Mateřská škola v Netíně 

  Pospíšilová, Jitka
  Předmětem této diplomové práce je návrh mateřské školy na konkrétním pozemku v Netíně. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s kapacitou 40 dětí. ...
 • Intenzivní dům v Brně 

  Jabůrková, Dominika
  Tématem zadání je návrh městské polyfunkční struktury domu (bloku) situovaného v blízkosti centra města Brna. Řešení umožní míchání většího množství různých funkcí (bydlení, dílny, obchody, kanceláře, restaurace, různé ...
 • Sportovní centrum Za Lužánkami Brno 

  Arletová, Hana
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie sportovního centra pro Brno v lokalitě za Lužánkami se zaměřením na fotbalový stadion pro 18 000 sedících diváků. Svým vybavením spadá stadion do kategorie 3, s některými ...
 • Stavebně technologický projekt Therme Park Velké Losiny 

  Habarta, Tomáš
  Hlavním obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt stavby Therme parku ve Velkých Losinách. Jedná se o termální koupaliště, které lze využívat jak v letním, tak v zimním období. V návaznosti na stavebně ...
 • Novostavba polyfunkční budovy, Frýdek-Místek 

  Bystroň, Patrik
  Diplomová práce se zabývá zpracováním prováděcí dokumentace pro novostavbu polyfunkční budovy ve Frýdku-Místku. Budova má tři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím. V druhém a třetím ...
 • Namrzavost nestmelených směsí vozovek pozemních komunikací 

  Surá, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena v teoretické části na rozbor nestmelených směsí, jejich provádění a kontrolu shody. Dále se zabývá určením míry namrzavosti přímou a nepřímou metodou v České republice a členských státech Evropské ...
 • Estetické vady stavebního objektu 

  Hutkay, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou estetických vad vyskytujících se na stavbách a jejich vlivem na cenu stavby. Cílem práce je seznámit se s problematikou ocenění estetických vad a poté na případové studii ukázat, jak ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Dáňa, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá plánováním nákladů stavební zakázky. V práci je popsána tvorba cen stavební zakázka, časové modely výstavby a rozdělení nákladů v průběhu výstavby. Je zde představena konkrétní stavební zakázka, ...