Now showing items 1-20 of 612

 • Horský hotel 

  Kozáková, Lucie
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby Horského hotelu v katastrálním území města Michlova Huť, část města Vimperk. Hotel je řešen jako stěnová železobetonová monolitická konstrukce založená na základových pasech. ...
 • Parkovací dům 

  Frank, Ivo
  Náplní diplomové práce je zpracování řešení hlavní nosné konstrukce parkovacího domu ve městě Olomouc ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Sedmipodlažní objekt má půdorysný rozměr cca 57,2m x 37,0m. Výška konstrukce ...
 • Bytový dům Hostivař - stavebně technologická příprava stavby 

  Hanáček, Patrik
  Tématem diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologického projektu stavby bytového domu Hostivař. Jejím obsahem je řešení technologického provedení zejména hrubé stavby hlavního stavebního objektu, časové ...
 • Energetický audit vodovodů 

  Krupa, Filip
  Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...
 • Výrobní a skladovací hala Hodonín - stavebně technologický projekt 

  Klimánek, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt výstavby výrobní a skladovací haly. V práci je zpracována studie realizace včetně harmonogramu, finančních plánů a technologického předpisu pro piloty a ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu muzea motorsportu 

  Kubrtová, Zuzana
  V této práci se budu věnovat stavebně technologické přípravě ELIZABETH - MUZEA MOTORSPORTU. Jako konkrétní etapu výstavby, na kterou se zaměřím, jsem si vybrala řešení prosklené fasády, která je navržena ze systému Schüco. ...
 • Využití softwarové podpory pro ekonomické hodnocení investičního projektu 

  Hortová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením případové studie výstavby Ekofarmy při využití softwarové podpory aplikací Crystal Ball a Pertmaster Project Risk. Práce charakterizuje základní vlastnosti investičního ...
 • Výstavní galerie v Olomouci 

  Morcinková, Eliška
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce Výstavní galerie v Olomouci. Budova je nepravidelného půdorysu s největším rozpětím 50 m. Nosná konstrukce dosahuje v nejvyšším bodě 14,6 m. Hlavní konstrukční ...
 • Vliv technologie výroby popílkového pórobetonu na vznik tobermoritických fází 

  Fleischhacker, Ján
  Autoklávovaný pórobeton je ekologický stavební materiál s výhodnými vlastnostmi a dlouholetou tradicí. Pro zefektivnění jeho výroby je potřebný výzkum vzniku jeho mineralogického složení. Hlavním minerálem, který dodává ...
 • Využití kevlarových vláken v asfaltových směsích 

  Mazáč, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem využití aramidových (kevlarových) vláken v silničním stavitelství v asfaltových směsích. V teoretické části práce jsou popsány obecné vlastnosti aramidových vláken a jejich technické ...
 • Mateřská škola v Jihlavě 

  Kolda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro mateřskou školu. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Jihlava. Mateřská škola je navržena pro dvě oddělené třídy pro denní pobyt ...
 • Multifunkční sportovní hala - stavebně technologický projekt 

  Chadima, Zdeněk
  Diplomová práce zpracovává stavebně technologické řešení výstavby multifunkční sportovní haly formou stavebně technologického projektu. Projekt mimo jiné obsahuje celkovou studii realizace včetně situací, časové a finanční ...
 • Administrativní centrum 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom diplomovej práce je návrh, vypracovanie projektu a statické posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie v dvoch odlišných variánt atypickej administratívnej budovy (centra). Objekt sa nachádza v husto zastavanej lokalite ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci 

  Macháčová, Kateřina
  Cílem diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány. Dále je ...
 • Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt 

  Maléřová, Tereza
  Tato diplomová práce zpracovává výstavbu obchodního centra v Orlové, a to z hlediska technologického, finančního a časového. Pozornost bude zaměřena především na výstavbu hlavního objektu - nákupního centra. Významná část ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Berger, Patrik
  Tato práce se zabývá tématem přípravy a řízení stavební zakázky. V teoretické části je obecně popsána definice termínu projekt, následně řízení projektů a vedení lidí. V praktické části představím investora a zhotovitele ...
 • Vliv půdorysného situování na kapacitu přelivu v prizmatickém korytě 

  Lukášek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení vlivu půdorysného situování na kapacitu přelivu. Součástí práce je souhrn informací o přelivech, především o stanovení kapacity na přelivech čelních, šikmých a zakřivených. Dále je ...
 • Univerzitní kampus v Brně, příprava realizace stavby 

  Havlíčková, Eva
  Obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby souboru tří bytových domů Kampus rezidenční areál II nacházející se v Brně - Bohunicích. Práce obsahuje technologické předpisy pro vrtané piloty a železobetonový ...
 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru 

  Hub, Michal
  Diplomová práce se zabývá investičním projektem rekonstrukce a provozovaní pekárny Anežky v Palačově. Cílem projektu je zhodnotit ekonomickou efektivnost tohoto podnikatelského záměru. Práce se zaměřuje na veškeré náklady ...
 • Stochastická předpověď průměrných měsíčních průtoku ve vybraném vodoměrném profilu 

  Jansa, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na předpověď průměrných měsíčních průtoků na vybraném vodoměrném profilu. Výstupem bude vyhodnocení vypočtených hodnot a interpretace výsledků v přehledné podobě. Dále nalezení vhodného propojení ...