Now showing items 1-20 of 639

 • Vícezdrojové financování realizace investice v obci 

  Votrubcová, Veronika
  Tato diplomová práce s názvem Vícezdrojové financování realizace investice v obci se zabývá porovnáním jednotlivých zdrojů financování investiční realizace v obci. Mnou vybraná obec realizovala zateplení budovy základní ...
 • Sportovní centrum Polička 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt sportovního centra se nachází v jižní části města Poličky, v lokalitě určené pro stavby a plochy sportovního a ...
 • Společenské centrum s obchody v Třebíči 

  Plecitý, Karel
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu objektu společenského centra s obchody ve městě Třebíč a současně o zpracování dokumentace pro provedení této stavby. Stavba je umístěna v městské části Borovina. V objektu se nachází ...
 • Bytový dům 

  Řezníček, Zbyněk
  Předmětem diplomové práce je navržení bytového domu. Jedná se o novostavbu v Brně Maloměřicích. Objekt je navržen jako bytový dům s 21 bytovými jednotkami. Ke každé bytové jednotce náleží jedna sklepní kóje. Navrženo je ...
 • Mateřská škola v Zubří 

  Vaněk, Pavel
  Diplomová práce „Mateřská škola v Zubří“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je navržena pro 50 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Veřejná knihovna s kavárnou 

  Vlach, Ondřej
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby veřejné knihovny s kavárnou. Stavba se nachází v rozvojové lokalitě v Jihlavě, katastrální území Horní Kosov. Objekt je čtyřpodlažní bez ...
 • Mateřská škola Český Těšín 

  Ćmielová, Iwona
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace k provedení novostavby mateřské školy v Českém Těšíně. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, zastřešen plochou střechou, umístěn na rovinatém pozemku. V objektu ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Peková, Pavla
  Tématem diplomové práce byl návrh Moravského vinařského centra přímo v jádru města Brna, a to na ulici Hlinky, kde se právě již od středověku na jižních svazích pěstovala vinná réva. Vymezený pozemek určený pro návrh centra ...
 • Stavebně technologický projekt integrovaného výjezdového centra Ostrava Dubina 

  Ševčík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem integrovaného výjezdového centra v Ostravě Dubině. V práci jsem se zabýval zejména výjezdovým centrem. Práce obsahuje studii realizace hlavních technologických ...
 • Rekonstrukce budovy kina 

  Uhrinec, Marek
  Diplomová práca sa zameriava na rekonštrukciu budovy kina v meste Gbely. Je to kompletná rekonštrukcia celej budovy ako z exteriéru tak aj z interiéru. Pôvodná funkcia budovy, budova s kinosálou, sa zmenila na športovo ...
 • Obecní úřad 

  Podhájecká, Klára
  Jedná se o novostavbu obecního úřadu v Dlouhoňovicích. Součástí obecního úřadu je garáž pro požární automobil, sklady zahradní techniky obce, komerční prostoty a v druhém nadzemním patře bytové jednotky. Budova je situován ...
 • Vliv tepelné vodivosti na efektivitu akumulace tepla 

  Steidl, Martin
  Diplomová práce pojednává o závislosti tepelné akumulace na tepelné vodivosti, která je charakterizovaná součinitelem tepelné vodivosti. Pro měření byly zvoleny dva základní materiály, a to univerzální omítková směs a ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci 

  Macháčová, Kateřina
  Cílem diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány. Dále je ...
 • Interaktivní výukové modely vodohospodářských staveb pro Hydrotechnickou laboratoř Stavební školy ve Vysokém Mýtě 

  Požárová, Miroslava
  V roce 2014 byla na Stavební škole ve Vysokém Mýtě vybudována nová hydrotechnická laboratoř, jejíž hydraulický okruh je vybaven rezervní tratí umožňující připojení samostatně stojících modelů hydrotechnických staveb. Pro ...
 • Průmyslový objekt 

  Tretyakov, Alexey
  V předložené diplomové práci je řešená prováděcí dokumentace průmyslového objektu. Jedná se o novostavbu skladovací haly a navazující na ní dvoupatrovou administrativní budovu. Stavební objekt je umístěn ve výrobním areálu ...
 • Dům krátké cesty 

  Šámalová, Daniela
  Zadané území se nachází v Brně v městské části Židenice. Je omezeno ze západu železniční tratí Brno-Židenice, na východě ulicí Koperníkova, ze severu Lazaretní a konečně na jihu rušnou ulicí Bubeničkova, nedaleko se nachází ...
 • Lávka pro pěší 

  Volejník, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší, přes řeku Svratku v Brně. Rozpětí lávky je 40m a šíře 4,2m. Lávka je situována v katastrálním území Brno - Bystrc.
 • Finanční analýza jako nástroj posouzení konkurenceschopnosti stavebního podniku 

  Dvořáková, Martina
  Cílem této diplomové práce je posoudit konkurenceschopnost stavebního podniku pomocí nástrojů a metod finanční analýzy. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se zkoumané problematiky, přičemž je ...
 • Centrální dispečink pro řízení železniční dopravy Praha - příprava realizace a řízení stavby 

  Buček, Radek
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace a řízením stavby centrálního dispečinku pro řízení železniční dopravy v Praze. Obsahem diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu spolu s příslušnou ...
 • Sportovní centrum Za Lužánkami Brno 

  Kociánová, Lenka
  Zadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento ateliér byl zaměřen na vypracování urbanisticko-architektonického komplexu stávajících, renovovaných a nových objektů s ...