Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna 

    Kubala, Erik
    Cieľom záverečnej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie novostavby knihovny vrátane stavieb dopravnej a technickej infraštruktúry. Projekt sa zaoberá urbanistickým, architektonickým a stavebno-technickým riešením ...