Now showing items 1-1 of 1

  • Most nad železniční tratí 

    Kubelka, Jan
    Diplomová práce je zaměřena na návrh silničního mostu přes železniční trať. Jsou navrženy tři varianty - monolitická konstrukce, most působící jako nosník s náběhem a prefabrikovaný trámový most. Třetí varianta byla zvolena. ...