Now showing items 1-1 of 1

  • Městský hotel 

    Šoulová, Eva
    V diplomové práci je řešena novostavba hotelu ve městě Brně. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se o volně stojící objekt v mírně svažitém terénu. Stavba má tři nadzemní a ...