Now showing items 1-2 of 2

  • Dům krátké cesty 

    Deutschová, Martina
    Předmětem diplomové práce je architektonická studie městské polyfunkční struktury situované v blízkosti města Brna. Řešení umožní míchání většího množství funkcí na relativně malé zastavěné ploše, která sníží nároky na ...
  • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

    Janata, Michal
    Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení části Zábrdovic. Území se nachází mezi ulicemi Cejl, Radlas a řekou Svitavou s ideou využití v dlouhodobém časovém horizontu. Základním předpokladem práce je změna v majetkových ...