Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření termodynamické stability ettringitu 

    Pekárková, Jana
    Práce se zabývá možností využití fluidních popílků pro směsné cementy. Zaměřuje se na termodynamickou stabilitu ettringitu, který vzniká při hydrataci směsných cementů. Konkrétně je sledován vliv vnějšího prostředí a vliv ...