Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění střední školy 

    Pyszczyková, Anna
    Úvod teoretické části se zabývá historií podlahového vytápění. Je zde uveden přehled všech technologii, které byly za celá staletí pro podlahové vytápění použitá. Dále je v úvodní části zahrnut souhrn používaných materiálů, ...