Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

    Ďuriš, Peter
    Diplomová práce si klade za cíl konkrétně a podrobně zmapovat proces plánování a realizace developerského projektu. Uvedení do problému a definice základních pojmů se nachází v teoretické části diplomové práce. Jedno z ...