Now showing items 1-1 of 1

  • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

    Jedrzejková, Ivana
    Tématem diplomové práce bylo vytvoření studie stavby Moravského vinařského centra v Brně (dále jen MVC Brno). Hlavním cílem se stal návrh polyfunkčního objektu s konceptem částečného využití stávající sítě podzemních sklepů. ...