Show simple item record

Influence of multiple cyclic loading on the value of modulus of elasticity of concrete at the constructions

dc.contributor.advisorMisák, Petrcs
dc.contributor.authorPotočková, Michaelacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:21:13Z
dc.date.available2020-03-11T08:21:13Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPOTOČKOVÁ, M. Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti betonu v tlaku v konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95599cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57533
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá závislostí statického modulu pružnosti betonu v tlaku na počtu zatěžovacích cyklů. Pomocí odporových tenzometrů byly měřeny deformace zkušebních těles v průběhu vícenásobného cyklického zatěžování. Bylo provedeno až 1600 zatěžovacích cyklů. Z naměřených deformací byl stanoven statický modul pružnosti v tlaku. Cílem práce je posouzení změny hodnot statického modulu pružnosti v závislosti na počtu zatěžovacích cyklů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the dependence of static modulus of elasticity of concrete in compression on number of load cycles. The deformation of test specimens during multiple cyclic loading was measured with resistive strain gages. Up to 1600 load cycles was conducted. Static modulus of elasticity in compression was determined from measured deformations. The aim of this thesis is assessment changes in the values of static modulus of elasticity depending on the number of load cycles.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBetoncs
dc.subjectmodul pružnostics
dc.subjectvícenásobné cyklické zatěžovánícs
dc.subjectConcreteen
dc.subjectmodulus of elasticityen
dc.subjectmultiple cyclic loadingen
dc.titleVliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti betonu v tlaku v konstrukcíchcs
dc.title.alternativeInfluence of multiple cyclic loading on the value of modulus of elasticity of concrete at the constructionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-01cs
dcterms.modified2016-04-05-14:34:56cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95599en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:30:37en
sync.item.modts2020.03.31 13:09:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKocáb, Daliborcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record