Show simple item record

Optimization of housing finance

dc.contributor.advisorKocourková, Gabrielacs
dc.contributor.authorRoubcová, Veronikacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:21:23Z
dc.date.available2020-03-11T08:21:23Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationROUBCOVÁ, V. Optimalizace financování bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95626cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57543
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení. V teoretické části budou objasněny základní pojmy v oblasti financování bydlení. V práci bude popsáno financování právnických a fyzických osob. Samostatná kapitola bude věnována hypotečním úvěrům. Další samostatná kapitola bude věnována stavebnímu spoření, což je další často využívaná varianta financování bydlení. Praktickou částí práce bude zjištění finančních variant na pořízení vlastního bydlení. Vlastním bydlením bude v této práci konkrétní objekt, na který bude v rámci práce sestaven i rozpočet. Na základě zadaných podmínek, budou nabídnuty bankami hypoteční úvěry. Na závěr bude zvolen optimální plán financování.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the possibilities of financing their own housing. The theoretical part will explain the basic concepts of housing finance. The work is described in the financing of legal entities and individuals. A separate chapter is devoted to mortgage loans. A separate chapter is devoted to building savings, which is more often used variant of housing finance. The practical part will be finding funding options to purchase their own home. Self housing will work in this particular object that will be compiled as part of the work and budget. On the basis of specific conditions, will be offered by banks mortgage loans. At the conclusion of the chosen optimal financing plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHypoteční úvěrcs
dc.subjectstavební spořenícs
dc.subjectstátní podporacs
dc.subjectbydlenícs
dc.subjectpřeklenovací úvěrcs
dc.subjectMortgage loanen
dc.subjectbuilding savingen
dc.subjectstate aiden
dc.subjecthousingen
dc.subjectbridging loanen
dc.titleOptimalizace financování bydlenícs
dc.title.alternativeOptimization of housing financeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-04cs
dcterms.modified2016-04-05-14:36:23cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95626en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:36:40en
sync.item.modts2020.03.31 17:32:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeOslíková, Evacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record