Show simple item record

Bend specimens: Numerical support in software ANSYS

dc.contributor.advisorSeitl, Stanislavcs
dc.contributor.authorViszlay, Viliamcs
dc.date.accessioned2020-03-11T09:08:04Z
dc.date.available2020-03-11T09:08:04Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVISZLAY, V. Ohýbaná tělesa: Numerická podpora v software ANSYS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95754cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57582
dc.description.abstractPráca sa zaoberá skúmaním lomovo-mechanických parametrov na telesách z kvazikrehkých materiálov. Využíva k tomu postupy dvojparametrovej lomovej mechaniky. Na základe numerických simulácií prevedených v softwarovom prostredí ANSYS využívajúcom metódu konečných prvkov sú v práci analyzované dve základné problematiky. V prvej, hlavnej časti, sa práca venuje ohýbaným telesám. Analyzovaný je vplyv zmeny vybraných parametrov na lomovo-mechanické vlastnosti ohýbaného telesa porušeného trhlinou – koncentrátorom napätia. Pri kalibrácii modelov sa práca opiera o odborné zdroje, ktoré sa už niektorými geometriami telies zaoberali. V druhej časti sa práca zaoberá telesom pre skúšku excentrickým ťahom, konkrétne jej modifikovanú variantu, upravenú pre využitie na cementových kompozitoch. V oboch prípadoch sú výstupom kalibračné polynómy sledovaných parametrov. Ukážka ich využitia je v prípade trojbodového ohybu prezentovaná na ukážke výpočtu kritickej hodnoty súčiniteľa intenzity napätia z hodnôt získaných pri laboratórnych testoch materiálu na princípe cementového kompozitu s nahradením istej časti plniva drveným keramickým odpadom.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is the investigation of fracture-mechanics parameters on specimens made of quasi-brittle materials. The principles of two-parameter fracture mechanics are used. Couple of numerical simulations were done and their outputs are used for two main analysed specimen geometries. For simulations the finite element method software ANSYS is used. In the first part, the thesis focuses on bended specimens. The influence of different geometric parameters on fracture mechanics behaviour of cracked specimen is investigated. For model calibration the outputs of other authors are used. In the second part the specimens for modified compact-tension test (CT test) are analysed. Similar to the first part, the influence of geometric parameters of the specimen (in this case, the specimen size) on fracture mechanics parameters were investigated. The modified CT test was derived from CT test which is commonly used for metal materials testing as the suitable geometry for cement-based composite materials testing. The outputs of both parts are calibration polynomials, which are expressions obtained for different specimen geometries, giving the value of fracture mechanics parameter as the function of specimen geometry. As the example, calibration curves are used to obtain fracture toughness of tested material using the outputs from recent experiment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJednoparametrová lomová mechanikacs
dc.subjectdvojparametrová lomová mechanikacs
dc.subjectWilliamsov rozvojcs
dc.subjectmetóda konečných prvkovcs
dc.subjectkoncentrátor napätiacs
dc.subjectkrehký lomcs
dc.subjectkvazikrehký materiálcs
dc.subjectsúčiniteľ intenzity napätiacs
dc.subjectT-napätiecs
dc.subjectconstraint efekt (stiesnenie)cs
dc.subjecttrojbodový ohybcs
dc.subjectprostý ohybcs
dc.subjectmodifikovaná skúška excentrickým ťahomcs
dc.subjectFracture mechanicsen
dc.subjecttwo-paramter fracture mechanicsen
dc.subjectWilliams expansionen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectstress concentratoren
dc.subjectbrittle fractureen
dc.subjectquasi-brittle materialen
dc.subjectstress intensity factoren
dc.subjectT-stressen
dc.subjectconstraint effecten
dc.subjectthree-point bendingen
dc.subjectpure bendingen
dc.subjectmodified compact tension testen
dc.titleOhýbaná tělesa: Numerická podpora v software ANSYScs
dc.title.alternativeBend specimens: Numerical support in software ANSYSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-02cs
dcterms.modified2016-04-05-14:41:16cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95754en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:47:41en
sync.item.modts2020.03.31 06:00:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠimonová, Hanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record