Show simple item record

Modeling of fracture process in quasi-brittle materials

dc.contributor.advisorVeselý, Václavcs
dc.contributor.authorKlon, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:23:04Z
dc.date.available2020-03-11T08:23:04Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKLON, J. Modelování lomového procesu v kvazikřehkých materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95435cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57664
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na vyhodnocení vybraných lomových parametrů kvazikřehkého materiálu, zejména betonu, a posouzení jejich závislosti na velikosti a tvaru lomové procesní zóny vyvíjející se během lomu v okolí vrcholu makroskopické trhliny. K tomuto účelu byly využity experimentálně získané zatěžovací diagramy publikované v odborné literatuře, které byly zpracovány tak, aby podle nich bylo možné sestavit a nakalibrovat numerické modely těchto testů v MKP programu ATENA. Z výsledků získaných nasimulováním testů tříbodového ohybu trámců čtyř velikostí, se zářezy tří délek, pomocí vytvořených numerických modelů bylo provedeno určení lomových parametrů betonu. Výsledkem práce je určení specifické energie disipované na vznik povrchů efektivní trhliny a odhad specifické energie disipované v objemu lomové procesní zóny, která má pro každou velikost trámce a délku zářezu specifické parametry.cs
dc.description.abstractThis work is focused on the evaluation of the selected fracture parameters of quasi-brittle material, especially concrete, and an assessment of their dependence on the size and shape of the fracture process zone developing at the tip of the macroscopic crack during fracture. For this purpose, experimentally obtained loading diagrams published in the scientific literature have been utilized. These diagrams have been processed into a form enabling creation and calibration of numerical models of these tests in the ATENA FEM program. The results obtained from simulations of the three-point bending tests on beams of four sizes, with three notches lengths, using the created numerical models were used for determination of fracture parameters of concrete. Results of the work consist of the determined values of the specific energy dissipated for creation of new surfaces of the effective crack and an estimation of the specific energy dissipated in the volume of the fracture process zone, which exhibits specific parameters for each beam size and notch length.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlomová procesní zónacs
dc.subjectdisipace energiecs
dc.subjectkvazikřehký materiálcs
dc.subjectkřehký lomcs
dc.subjectefektivní trhlinacs
dc.subjectlineární elastická lomová mechanikacs
dc.subjectnelineární lomová mechanikacs
dc.subjectfracture process zoneen
dc.subjectenergy disipationen
dc.subjectquasi-brittle materialen
dc.subjectbrittle fractureen
dc.subjecteffective cracken
dc.subjectlinear elastic fracture mechanicsen
dc.subjectnonlinear fracture mechanicsen
dc.titleModelování lomového procesu v kvazikřehkých materiálechcs
dc.title.alternativeModeling of fracture process in quasi-brittle materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-02cs
dcterms.modified2016-04-05-13:20:27cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95435en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:31:06en
sync.item.modts2020.03.31 15:27:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeEliáš, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record