Show simple item record

Guest house with restaurant

dc.contributor.advisorMüller, Jancs
dc.contributor.authorSaj, Marekcs
dc.date.accessioned2020-03-11T09:09:18Z
dc.date.available2020-03-11T09:09:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSAJ, M. Penzion s restaurací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95635cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57712
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace penzionu s restaurací. Řešený objekt se nachází na rovinaté parcele číslo 2016 v obci Hradec nad Moravicí, katastrální území Hradec nad Moravicí [646814]. Penzion s restaurací má přibližně tvar dvou obdélníků, které dohromady tvoří siluetu velkého tiskacího písmene t. Objekt má celkové rozměry na šířku 36 m a na délku 22,54 m. Samostatně stojící objekt je nepodsklepený, kdy část restaurace je jednopodlažní s pultovou střechou a obsahuje prostor restaurace, kuchyni, zázemí hostů, zázemí zaměstnanců a technické zázemí. Část penzionu s pultovou střechou je dvoupodlažní se samostatnými pokoji pro hosty, zázemím pro úklid a provoz. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ze systému ztraceného bednění Velox, stropní konstrukce je železobetonová monolitická.cs
dc.description.abstractGoal of this diploma thesis is processing of the design project documentation of guest house with restaurant. Designed building is placed at flat terrain at plot of number 2016 in municipality Hradec nad Moravicí, cadastral area of Hradec nad Moravicí [646814]. Guest house with restaurant has approximately shape of two rectangles, that together looks like capital letter t. Building has overall dimensions in length 36 m and in width 22,54 m. Detached building is building without cellar, when the part of restaurant is single-storeyed with mono-pitched roof and there is placed the restaurant, kitchen, facilities guests, staff facilities and technical facilities. The part of quest house with mono-pitched roof is two-storeyed and there is placed quests rooms and facilities. Vertical and support construction comprises the permanent formwork Velox system, floor structure is reinforced concrete slab.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectpenzioncs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectsamostatně stojící objektcs
dc.subjectpultová střechacs
dc.subjectjednopodlažnícs
dc.subjectdvoupodlažnícs
dc.subjectztracené bedněnícs
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectguest houseen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectdetached houseen
dc.subjectmono-pitched roofen
dc.subjectsingle-storeyeden
dc.subjecttwo-storeyeden
dc.subjectpermanent formworken
dc.titlePenzion s restauracícs
dc.title.alternativeGuest house with restauranten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-01cs
dcterms.modified2016-04-05-14:36:32cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95635en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:11:02en
sync.item.modts2021.11.12 22:28:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKrupica, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record