Show simple item record

Uncertainty Analysis of Hydrological and Operating Parameters on Water Management Analysis of Reservoir Storage Capacity

dc.contributor.advisorMarton, Danielcs
dc.contributor.authorPaseka, Stanislavcs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:23:32Z
dc.date.available2020-03-11T08:23:32Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPASEKA, S. Analýza nejistot hydrologických a provozních parametrů na vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95577cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57715
dc.description.abstractCílem této práce je představit koncept využití metody Monte Carlo k zavedení nejistot do všech vstupních hydrologických a provozních dat potřebných pro návrh a provoz nádrže. Zavedením nejistot do uvažovaných vstupů vodohospodářského řešení nádrže je následně i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. Pro výpočty byl použit simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení, a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, respektive nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málo vodných a suchých obdobích.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to introduce the concept of Monte Carlo method for incorporating the uncertainties into the all hydrological and operational data inputs, which are needed to design and operation of large open water reservoir. Incorporating uncertainties into data inputs during calculation of reservoir storage capacity, then the consequent active conservation storage capacity is loaded by uncertainties. In the same way the values of outflow water from reservoir and hydrological reliability are affected by these uncertainties as well. For these kind of calculations the reservoir simulation model has been used, which simulate behavior operation of reservoir and is able to evaluate the results of simulations and help to reduction risk of storage capacity failure, respectively reduction of water shortages during reservoirs operation during low water and dry periods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNejistotacs
dc.subjectstandardní nejistotacs
dc.subjectrozšířená nejistotacs
dc.subjectmetoda Monte Carlocs
dc.subjectprůměrný měsíční průtokcs
dc.subjectzásobní objem nádržecs
dc.subjectsimulační model nádržecs
dc.subjectzabezpečenostcs
dc.subjectUncertaintyen
dc.subjectStandard Uncertaintyen
dc.subjectExtend Uncertaintyen
dc.subjectMonte Carlo Methoden
dc.subjectMean Monthly Flowsen
dc.subjectReservoir Storage Capacityen
dc.subjectReservoir Simulation Modelen
dc.subjectReliabilityen
dc.titleAnalýza nejistot hydrologických a provozních parametrů na vodohospodářské řešení zásobní funkce nádržecs
dc.title.alternativeUncertainty Analysis of Hydrological and Operating Parameters on Water Management Analysis of Reservoir Storage Capacityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-02cs
dcterms.modified2016-04-05-14:33:44cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95577en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:37:40en
sync.item.modts2020.03.31 19:33:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMenšík, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record