Show simple item record

Theranostic systems in sonography

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorŘíkovská, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:13Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:13Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŘÍKOVSKÁ, K. Theranostické systémy v sonografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88195cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58307
dc.description.abstractTato práce se zabývala přípravou a charakterizací mikrobublinových suspenzí ze směsi fosfolipidů, kyseliny palmitové a ochranného polymeru polyethylenglykolu. Vlastnosti připravených systémů byly studovány pomocí metody bublinové tenziometrie a dynamického rozptylu světla a byly porovnávány s komerčně dostupným přípravkem SonoVue®. Suspenze byly připravovány za různých podmínek zahrnujících rozdílnou atmosféru či zvýšenou teplotu v určitých fázích přípravy a různé prostředí systému. Dále byl studován vliv samotného polyethylenglykolu i samotných fosfolipidů na povrchovou aktivitu připraveného systému. Povrchová aktivita samotných fosfolipidů se neprokázala. S rostoucí koncentrací i moleku-lovou hmotností polyethylenglykolu v systému se povrchové napětí snižovalo. Vliv rozdílné atmosféry a zvýšené teploty během přípravy na povrchovou aktivitu systému nevykazoval žádný významný trend. Metoda dynamického rozptylu světla se ukázala jako nevyhovující kvůli výrazné polydisperzitě a fázové separaci systému.cs
dc.description.abstractThis work deals with preparation of microbubble suspension from a mixture of phospholipids, palmitic acid and polyethylene glycol. Properties of prepared systems were studied using bubble tensiometry and dynamic light scattering method and were compared with commercial contrast agent SonoVue®. Suspensions were prepared in various conditions including different atmosphere and increased temperature in some steps of preparation and different solution. Effect of polyethylene glycol addition on surface activity of the system was studied. Surface activity of phospholipids was insignificant. Surface tension decreased with increasing concentration and molecular weight of polyethylene glycol in the system. Effect of different atmosphere and increased temperature showed no substantial trend. It emerged that dynamic light scattering is not suitable for this type of samples because of high polydispersity and phase separation of the system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPovrchové napětícs
dc.subjectmikrobublinycs
dc.subjectkontrastní látkycs
dc.subjectnosiče léčivcs
dc.subjectSonoVue®cs
dc.subjectfosfolipidcs
dc.subjectSurface tensionen
dc.subjectmicrobubblesen
dc.subjectcontrast agentsen
dc.subjectdrug carriersen
dc.subjectSonoVue®en
dc.subjectphospholipiden
dc.titleTheranostické systémy v sonografiics
dc.title.alternativeTheranostic systems in sonographyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-01cs
dcterms.modified2016-06-02-11:08:47cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88195en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:32:14en
sync.item.modts2020.03.31 13:26:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePekař, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceVeselý: při jakém pH byly připraveny roztoky Lehocký: princip metody zobrazování ultrazvukem v těle Čeppan: rozdílné směrodatné odchylky v průběhu experimentucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record