Show simple item record

The Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Quality of Customers

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorPipková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:31:22Z
dc.date.available2019-05-17T01:31:22Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPIPKOVÁ, Z. Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58377
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hodnocením zákazníků společnosti GALATEK a.s., jejíž hlavním výrobním programem je výroba strojů na povrchové úpravy. K tomuto hodnocení budou využity modely založené na fuzzy logice, vytvořené v programech MS Excel a MathWorks MATLAB. V první části této práce je uvedena teorie potřebná k pochopení daného problému. Druhá část obsahuje popis společnosti a poslední třetí část popisuje hodnocení zákazníků z hlediska spolupráce s danou firmou, výsledky a návrhy zjištěné díky hodnocení fuzzy logikou.cs
dc.description.abstractPresented diploma thesis is involved in the issue of customer evaluation of GALATEK a.s. The main company’s manufacturing program is production of machines for surface treatment. Fuzzy logic models will be used to evaluate customers. This models will be crated in software such as MS Excel and MathWorks MATLAB. First part of the diploma thesis contains theoretical summarization needed to understand whole issue. Basic information about company are presented in second part of the diploma thesis. Third part contains customer evaluation based on co-operation with company, outcomes and proposals which are results of customers evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjecthodnocení zákazníkůcs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectMathWorks MATLABcs
dc.subjectMS Excelcs
dc.subjectmodel.cs
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectrating of customersen
dc.subjectSWOTen
dc.subjectMathWorks MATLABen
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectmodel.en
dc.titleAplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníkůcs
dc.title.alternativeThe Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Quality of Customersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-17-13:23:54cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:33:37en
sync.item.modts2020.03.31 05:42:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠebestová, Monikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno. Ing. Doskočil - K čemu slouží plochy při tvorbě modelu? - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record