Show simple item record

Hyaluronan-CTAT hydrogels

dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorVelcer, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:41Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVELCER, T. Hyaluronanové hydrogely na bázi CTAT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88184cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58380
dc.description.abstractTato práce zkoumá vlastnosti a chování fázově separovaných hydrogelů připravených interakcí hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy. Pro porovnání byly vybráni tři zástupci, konkrétně cetyltrimethylamonium bromid, chlorid a p-toluensulfonát (CTAB, CTAC, CTAT). Pomocí metody reologie bylo zjištěno, že použitím tenzidu CTAT vznikají nejrigidnější gely a vyšší molekulová hmotnost hyaluronanu má přímý vliv na objem a tuhost vzniklých gelů. Srovnání metod přípravy bylo také diskutováno, přičemž se jako nejvhodnější jeví míchání připravených zásobních roztoků komponent. Maloúhlový rozptyl rentgenového záření byl použit pro stanovení tvaru a velikosti micel tenzidů. Ukazálo se, že tvar micel nemá vliv na objem vzniklého gelu. Výsledky této práce naznačují, že dané gely jsou si do jisté míry konkurenceschopné a inkorporování hyaluronanu do jejich sktruktury je žádoucí s ohledem na jeho biologickou aktivitu. Nabízí se tak potenciální použití těchto látek na poli medicínských aplikací.cs
dc.description.abstractThis thesis studies the properties and behaviour of phase-separated hydrogels prepared by interaction of hyaluronan with oppositely charged surfactants. Three representatives of surfactants, namely cetyltrimethylammonium bromide, chloride and p-toluensulfonate (CTAB, CTAC, CTAT), were selected for comparison. Using the method of rheology, the fact that the system of Hya-CTAT forms the most rigid hydrogels has been proved. Higher molecular weight of hyaluronan has also direct influence on the volume and stiffness of the newly formed hydrogels. Preparation methods were compared as well. Mixing the stock solutions of entry components appeard to be the most suitable. Small-angle X-ray scattering was used for determination of shape and size of surfactant's micelles, concluding that it has no effect on the volume of formed gels. The results of this study indicate that given gels are to a certain extent competitive and incorporation of hyaluronan into their structure is desirable with respect to its biological activity. This offers a potential usage of these substances in the field of medical applications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectcetyltrimethylamonium bromidcs
dc.subjectcetyltrimethylamonium chloridcs
dc.subjectcetyltrimethylamonium p-toluensulfonátcs
dc.subjecthydrogelycs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectmaloúhlový rozptyl rentgenového zářenícs
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectcetyltrimethylammonium bromideen
dc.subjectcetyltrimethylammonium chlorideen
dc.subjectcetyltrimethylammonium p-toluensulfonateen
dc.subjecthydrogelsen
dc.subjectrheologyen
dc.subjectsmall-angle X-ray scatteringen
dc.titleHyaluronanové hydrogely na bázi CTATcs
dc.title.alternativeHyaluronan-CTAT hydrogelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-01cs
dcterms.modified2016-06-02-11:07:40cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88184en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:51en
sync.item.modts2019.05.18 19:05:16en
dc.contributor.refereeVenerová, Terezacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record