Show simple item record

The use and effectiveness of colostrum in cosmetics

dc.contributor.advisorNěmcová, Andreacs
dc.contributor.authorBartoňová, Kláracs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:41Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBARTOŇOVÁ, K. Využití a účinnost kolostra v kosmetických přípravcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other77132cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58399
dc.description.abstractTato práce pojednává o účinnosti kolostra začleněného do kosmetických přípravků. Cílem práce bylo zjistit, zda má kolostrum (mlezivo) obsažené v kosmetických základech nějaký vliv na stav lidské pokožky. Teoretická část se formou literární rešerše zabývá definováním základních pojmů a jevů, zejména kolostrem, jeho složením a vlastnostmi. Dále je zde pojednáno o surovinách použitých pro přípravu reálných vzorků, na kterých byla účinnost posuzována. Jsou zde také popsány metody, kterými je možné kosmetické přípravky hodnotit. Praktická část je zaměřena na hodnocení vlivu hydratace připravených kosmetických produktů. Měřena byla hydratace a transepidermální ztráta vody přístrojem MPA. Součástí je i vyhodnocení provedených spotřebitelských testů. Ve zvláštní kapitole je hodnocena i chemická stabilita použitých kosmetických přípravků.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with efficiency of colostrum contained in cosmetics. The aim of study was to determine whether the colostrum contained in cosmetic preparations have any influence on the state of human skin. The theoretical part is a literary review and it deals with defining the basic concepts and phenomena, especially the colostrum, its composition and properties. There is also discussed the raw materials used for real samples preparation and efficiency evaluated on these samples. There are also described the methods used to evaluate cosmetic products. The practical part is focused on evaluating the influence of hydratation of prepared cosmetic products. The skin hydratation and transepidermal water loss was measured by MPA 5. Consumer tests are attached to this part. Chemical stability of these cosmetics is assessed in a special chapter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkolostrumcs
dc.subjecthydratacecs
dc.subjecttransepidermální ztráta vodycs
dc.subjectbiologicky aktivní látkacs
dc.subjectcolostrumen
dc.subjecthydrationen
dc.subjecttransepidermal water lossen
dc.subjectbiologically active agenten
dc.titleVyužití a účinnost kolostra v kosmetických přípravcíchcs
dc.title.alternativeThe use and effectiveness of colostrum in cosmeticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-01cs
dcterms.modified2016-06-06-11:00:47cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid77132en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:09:01en
sync.item.modts2021.11.12 12:34:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVítová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Proč by mělo kolostrum hydratovat pokožku ? doc. Obruča: Kolísání hodnot je v pořádku ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record