Show simple item record

Phase-separated systems biopolymer-lipid

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorKubalová, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:13Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:13Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUBALOVÁ, B. Fázově separované systémy biopolymer-lipid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88199cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58434
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem interakcí v systémech polymer-lipid s hlavním zaměřením na interakce vedoucí k fázové separaci. Z polymerů byly v této práci použity aniontové polyelektrolyty poly(4-styrensulfonát) sodný, chondroitin-6-sulfát sodný a zejména hyaluronan sodný. Lipidy, kationtový 1,2-dipalmitoyl-3-trimethylamonium-propan (chloridová sůl) a zwitteriontový 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-fosfocholin, byly pomocí sonifikace zformulovány do lipozomů. Bylo zjištěno, že k fázové separaci dochází v systémech se specifickým hmotnostním poměrem DPTAP/polymer, přičemž tuto silnou elektrostatickou interakci vedoucí ke vzniku sraženin je možno oslabit především zvýšením iontové síly v roztoku. Rovněž bylo zjištěno, že systémy obsahují hydrofobní domény a jsou tedy schopny inkorporovat hydrofobní látky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with experimental study of interaction based on polymer-lipid system. The main goal was to investigate interaction leading to phase separation. Three anionic polyelectrolytes were selected for this purpose: sodium hyaluronate, sodium chondroitin-6-sulfate and sodium poly(4-styrenesulfonate). The liposomes were formulated by sonication of lipid – cationic 1,2-dipalmitoyl-3-trimethylamonium-propane (chloride salt) and zwitterionic 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-phosphocholine. It was found that the phase separation occured at specific ratio of DPTAP and selected polymer. It was also explored that the strong electrostatic interaction which leads to the phase separation can be weaken by increasing the ionic strength in the sample. As we aspected the systems contain the hydrophobic domain and therefore these are able to incorporate hydrophobic substances in their structure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolymerycs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectchondroitin-6-sulfátcs
dc.subjectpoly(4-styrensulfonát)cs
dc.subjectlipidycs
dc.subjectlipozomycs
dc.subjectpolymersen
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectchondroitin-6-sulfateen
dc.subjectpoly(4-styrenesulfonate)en
dc.subjectlipidsen
dc.subjectliposomesen
dc.titleFázově separované systémy biopolymer-lipidcs
dc.title.alternativePhase-separated systems biopolymer-lipiden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-30cs
dcterms.modified2016-06-02-11:07:39cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88199en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:32:22en
sync.item.modts2020.03.31 13:49:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePekař, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceMárová: funkce hyaluronanu v kůži Velebný: poločas rozpadu hyaluronanu v kůžics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record