Show simple item record

Preparation and properties of bulk material from magnesium powder

dc.contributor.advisorDoležal, Pavelcs
dc.contributor.authorRuttkayová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:17Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:17Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRUTTKAYOVÁ, V. Příprava a vlastnosti objemového materiálu z hořčíkového prášku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other87281cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58441
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci objemového materiálu z čistého hořčíkového prášku. Téma zahrnuje všechny etapy spojené s přípravou objemového materiálu, procesy slinování při lisování za tepla, difuzní děje a strukturně mechanické vlastnosti, s ohledem na výslednou porozitu materiálu. Řešení je zaměřeno na studium a řízení procesů při přípravě objemového materiálu a popis těchto dějů z fyzikálně-chemického hlediska tvorby struktury a výsledných vlastností materiálu.cs
dc.description.abstractDiploma thesis focuses on preparation and characterization of bulk material prepared from pure magnesium powder. The topic includes all the parts of process of bulk material preparation, sintering at hot pressing, diffusion processes and structurally-mechanical properties with respect to final material porosity of the produced material. Thesis solving focuses on study and control of processes during bulk material preparation and description of the processes from physically-chemical point of view of the structure creation and final material properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHořčíkcs
dc.subjectprášková metalurgiecs
dc.subjectlisování za studenacs
dc.subjectlisování za teplacs
dc.subjectpórovitostcs
dc.subjectmechanické vlastnosti.cs
dc.subjectMagnesiumen
dc.subjectpowder metallurgyen
dc.subjectcold pressingen
dc.subjecthot pressingen
dc.subjectporosityen
dc.subjectmechanical properties.en
dc.titlePříprava a vlastnosti objemového materiálu z hořčíkového práškucs
dc.title.alternativePreparation and properties of bulk material from magnesium powderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-31cs
dcterms.modified2016-05-31-13:27:04cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid87281en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:08:34en
sync.item.modts2021.11.12 17:32:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePacal, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceVe svém vystoupení seznámila diplomantka komisi a přítomné hosty s hlavními výsledky své diplomové práce. Její vystoupení bylo jisté, jasně formulované a použité prezentační prostředky byly adekvátní. V diskuzi se členy komise i v odpovědích oponentovi prokázala velmi dobré znalosti oboru tématu práce i zájem o tento obor.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record