Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Ševčíková, Alžběta
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním urbanisticko-architektonické studie zahrnující objekt metropolitního významu, polyfunkční dům a mezilehlý park na ulici Benešova v Brně. Blíže se zaměřuje na zpracování jednoho z ...