Now showing items 1-1 of 1

  • Lázně + 

    Valíček, Martin
    Současné zploštění intimity na pudovou sexualitu, kdy dostupnost nahoty redukuje touhu po protějšku na pouhé ukájení vlastních fyzických potřeb. Porno saturuje napětí doby. Přitažlivost s touhou nejsou podněcovány pohledem ...