Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Amoussa, Jasmína
    Lokalita se nachází na brněnské okružní třídě, na které byla postavena řada významných veřejných budov a parkových ploch. Struktura stávající zástavby je především bloková a kompaktní, cílem práce bylo doplnit parcelu o ...