Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Blažíčková, Kristýna
    Cílem bakalářské práce je řešení území mezi ulicí Benešova a Koliště přímo v centru města Brna. Navržené objekty reagují na charakter okružní třídy jako pás parků střídajících se s budovami celoměstského významu. Do severního ...