Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Dočekalová, Veronika
    Nově vzniklé území doplňuje okružní třídu. Vzniká zde důležitý bulvár, který je obklopen polyfunkčními domy, parkem a metropolitní budovou. V severní části se nachází dva polyfunkční objekty. Jižní část obsahuje dům ...