Now showing items 1-2 of 2

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Frolík, Jakub
    Celkovým konceptem a záměrem bylo navrhnout otevřenou stavbu pro všechny obyvatele města a jeho návštěvníky. Otevřenost, se propisuje do volné dispozice, který dovoluje volný pohyb lidí a multifunkčnost objektu. Fasáda je ...
  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Frolík, Jakub
    Významným prvkem této parcely je její okolí. Přesněji morfologie svahu a údolí, ve kterém se parcela nachází. Mým prvotním záměrem bylo vytvořit dvě liniové zástavby bytových domů, mezi kterými se bude reflektovat údolí v ...