Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Frolík, Jakub
    Významným prvkem této parcely je její okolí. Přesněji morfologie svahu a údolí, ve kterém se parcela nachází. Mým prvotním záměrem bylo vytvořit dvě liniové zástavby bytových domů, mezi kterými se bude reflektovat údolí v ...