Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Galková, Ivana
    Abstrakt Návrh zastavuje územie štyrmi administratívnymi objektmi, ktoré slúžia ako park informačných technológií. Komplex zaujme významnú polohu na okruhu ako symbol budúcnosti Brna. Budovy sú obklopené verejným priestorom. ...