Now showing items 1-2 of 2

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Blažíčková, Kristýna
    Cílem bakalářské práce je řešení území mezi ulicí Benešova a Koliště přímo v centru města Brna. Navržené objekty reagují na charakter okružní třídy jako pás parků střídajících se s budovami celoměstského významu. Do severního ...
  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Burian, Vít
    Práce se zabývá návrhem souboru metropolitních objektů v lokalitě Grand v návaznosti na stávající charakter místa v centru města Brna. Návrh polyfunkčního domu v severní části parcely s ohledem na urbanistickou strukturu ...