Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Heřmanský, Pavel
    Urbanistické řešení respektuje dané místo a dotváří novou strukturu zástavby. Doplněním zástavby navazuji na Brněnskou okružní třídu ve své jasné podstatě a využívám prvky pro ni typické. Typické prvky: - kompaktní hmota ...