Now showing items 1-1 of 1

  • Lázně + 

    Helešic, David
    V protikladu k pocitům a atmosféře asociovaných s lázněmi stojí budova krematoria jako připomínka toho, že naše tělesnost je konečná a život pomíjivý. Tak jako je v lázeňských rituálech přítomný moment prožívání oproštěn ...