Now showing items 1-1 of 1

  • Viniční majer v Jaroslavicích 

    Hudec, Adam
    Koncept návrhu je stavba infiltrovaná s prostredím. Priestor je definovaný okolitou krajinou a topografiou miesta. Dynamika priestoru je odkazom na napätie a nestailitu miesta, ktoré sú dôsledkom geologického zlomu v podloží ...