Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Kaňovský, Adam
    Tvar domů vychází z tradiční městské blokové zástavby, respektuje stávající uspořádání okolních bloků i pohledových os, které protínají území. Návrh zároveň zohledňuje potřebu propojení historického centra s rozvojovým ...