Now showing items 1-2 of 2

  • Viniční majer v Jaroslavicích 

    Hudec, Adam
    Koncept návrhu je stavba infiltrovaná s prostredím. Priestor je definovaný okolitou krajinou a topografiou miesta. Dynamika priestoru je odkazom na napätie a nestailitu miesta, ktoré sú dôsledkom geologického zlomu v podloží ...
  • Viniční majer v Jaroslavicích 

    Novotník, Adam
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vinařství v místě bývalé cihelny a lomu. Prostor lomu je plocha odtržena z kontextu krajiny. Místo je zasadě ovlivněno lidskou činností. Nesmazatelný otisk práce člověka. Z tohoto vycházím ...