Now showing items 1-1 of 1

  • Viniční majer v Jaroslavicích 

    Májek, Jan
    Pojetí navržených staveb je značně regionalistické, a to už co do použití typů, forem a principů, tak i užitých materiálů. Snaha se neomezovala pouze na vytvoření funkční dispozice vinařského závodu, ale soustředila se i ...