Now showing items 1-1 of 1

  • Viniční majer v Jaroslavicích 

    Bauer, Karel
    Objekt vinařství vzniká na rozhraní vytvořeném již zaniklou cihelnou, umístěn mezi zlom po těžbě a sklepní uličku je průchodem do vinic. Svým tvarem doplňuje ráz krajiny, nechává vinice proniknout skrz a vytváří místo pro ...