Now showing items 1-1 of 1

  • Viniční majer v Jaroslavicích 

    Mrlinová, Lucie
    Rozkrývání a obnova hodnot kulturní krajiny Jaroslavicka. Částečně využívaný areál bývalé rozsáhlé cihelny. Téma nových architektonických forem v postindustriální krajině. Analýza prostorotvorných prvků a vazeb v krajině. ...