Now showing items 1-1 of 1

  • Viniční majer v Jaroslavicích 

    Novotník, Adam
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vinařství v místě bývalé cihelny a lomu. Prostor lomu je plocha odtržena z kontextu krajiny. Místo je zasadě ovlivněno lidskou činností. Nesmazatelný otisk práce člověka. Z tohoto vycházím ...