Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Obrusníková, Magdalena
    Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout urbanistické řešení nezastavěné části brněnského městského okruhu. Dále se práce zabývá konkrétním architektonickým návrhem dvojice převážně administrativních budov, které byly ...