Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Svíbová, Tereza
    Cílem bakalářské práce bylo vyřešení území mezi ulicemi Koliště, Nádražní a Benešova, které je součástí tzv. Okružní třídy. Byla zde navržena budova mediatéky. Digitalizace = budoucnost. Kromě poskytnutí informací v novodobé ...