Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Timonina, Eliya
    Úkolem této práce bylo navrhnout objekt či soubor objektů metropolitního charakteru v zadané lokalitě. Řešené území zahrnuje plochu vymezenou ulicemi Benešova a Koliště, která se nachází v těsné blízkosti historického jádra ...