Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Uřídilová, Valentýna
    Koncepce respektuje pokračování pásu parků tzv. Okružní třídy, kde po zbourání hradeb vzniká rozsáhlá parková zeleň. Řešený polyfunkční dům se nachází na konci bulváru Benešova a doplňuje uliční zástavbu jako městotvorný ...