Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Vostalová, Helena
    Projekt se zabývá řešením území v centru Brna vymezeného ulicemi Benešova, Nádražní, Koliště a Divadelní. Pro zpracování je využito studie ateliéru RAW, popisující dopravní řešení celé lokality, především zklidnění ulice ...