Show simple item record

The use of near-infrared spectroscopy for characterisation of raw material for sunflower oil production

dc.contributor.advisorPudilová, Ludmilacs
dc.contributor.authorVystavělová, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:56:11Z
dc.date.available2019-04-04T02:56:11Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVYSTAVĚLOVÁ, P. Použití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro charakterizaci suroviny pro výrobu slunečnicového oleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88897cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58642
dc.description.abstractTato diplomová práce poskytuje souhrnné informace o použití blízké infračervené spektroskopie pro kontrolu obsahu kyseliny olejové ve slunečnicovém semeni. Byla provedena kalibrace 110 vzorků vysoko-olejové slunečnice za použití kalibračního modelu PLS – „Partial least squares. Jako referenční metoda byla použita plynová chromatografie. Na základě těchto poznatků bylo na této kalibraci změřeno a vyhodnoceno třicet vzorků slunečnicového semene s vysokým obsahem kyseliny olejové. Poslední část diplomové práce je tvořena srovnáním výsledků stanovení kyseliny olejové pomocí blízké infračervené spektroskopie a plynové chromatografie jako referenční metody, a diskusí o přesnosti těchto měření a vyhodnocení vhodnosti použití zmíněných metod.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis provides summary information about using of near infrared spectroscopy for monitoring of high oleic acid content in sunflower seed. The calibration for high oleic sunflower seed was performed by using calibration model PLS - „Partial least squares. Gas chromatography was used as a reference method. Based on this knowledge thirty samples of high oleic sunflower seeds were measured and evaluated on this calibration. The last part of diploma thesis consist of comparison of oleic acid results measured by near infrared spectroscopy and gas chromatography used as reference method, and discussion about the measurement accuracy and evaluation of suitability of using these methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectslunečnicový olejcs
dc.subjectNIR spektroskopiecs
dc.subjectGCcs
dc.subjectsunflower oilen
dc.subjectNIR spectroscopyen
dc.subjectGCen
dc.titlePoužití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro charakterizaci suroviny pro výrobu slunečnicového olejecs
dc.title.alternativeThe use of near-infrared spectroscopy for characterisation of raw material for sunflower oil productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-03cs
dcterms.modified2016-06-06-11:00:51cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88897en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:09:26en
sync.item.modts2021.11.12 19:23:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVránová, Danacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Kde se pěstuje použitá vysokoolejová slunečnice ? Odběr vzorku ? doc. Diviš: Čím je dán vyšší obsah kys. olejové ? dr. Mikulíková: Příprava vzorku pro GC analýzu ? Opakovatelnost metody ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record