Show simple item record

Determination of titanium dioxide nanoparticles in personal care products

dc.contributor.advisorVávrová, Miladaen
dc.contributor.authorKošík, Jurajen
dc.date.accessioned2018-10-21T20:18:09Z
dc.date.available2018-10-21T20:18:09Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOŠÍK, J. Determination of titanium dioxide nanoparticles in personal care products [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91329cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58666
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá extrakcí nanočástic oxidu titaničitého z produktů osobní péče, konkrétně opalovacích krémů a následnou charakterizací těchto částic. Počet komerčně dostupných produktů s obsahem nanočástic TiO2 se neustále zvyšuje a to se sebou přináší potřebu vyhodnotit potenciální osud a nepřímou expozici TiO2 nanošástic o různých velikostí a tvarů a zkoumat jejich celý životní cyklus. Bylo zkoumáno použití ultrafiltrace a ultracentrifugace jako extrakční metody. Dvě metody pro extrakci TiO2 nanočástic byly vyvinuty a aplikovány na vzorky opalovacích krémů. Extrahované částice mohou být použity pro ekotoxikologické studie, případně experimenty v mesokosmu. Velikost částic byla stanovena pomocí metody dynamického rozptylu světla a transmisní elektronové mikroskopie.en
dc.description.abstractThe following master thesis deals with extraction of titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) from consumer care products, concretely sunscreens, and subsequent characterization of these particles. TiO2 nanoparticles are present in an increasing number of commercially available products. Therefore, there is an increasing need to evaluate the potential fate and indirect exposure of TiO2 NPs of different sizes and shapes and investigate their entire life cycle. Feasibility of using ultrafiltration and ultracentrifugation as an extraction method were investigated. Two extraction method for extracting TiO2 nanoparticles were developed and applied to sunscreen samples. Extracted particles can be used for ecotoxicological and mesocosmos experiments. Secondly, size of extracted particles was determined using dynamic light scattering (DLS) and transmission electron microscopy (TEM).cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOpalovací krémen
dc.subjectnanočástice TiO2en
dc.subjectultracentrifugaceen
dc.subjectultrafiltraceen
dc.subjectindukčně vázané plazma s hmotnostní spektrometrií (ICP-MS)en
dc.subjectskenovací elektronová mikroskopie (SEM)en
dc.subjecttranzitní elektronová mikroskopie (TEM)en
dc.subjectmetoda dynamického rozptylu světla (DLS) analýza trajektorie pohybu nanočástic (NTA).en
dc.subjectSunscreencs
dc.subjectTiO2 nanoparticlescs
dc.subjectultracentrifugationcs
dc.subjectultrafiltrationcs
dc.subjectinductively coupled plasma with mass spectrometry (ICP-MS)cs
dc.subjectscanning electron microscopy (SEM)cs
dc.subjecttransition electron microscopy (TEM)cs
dc.subjectdynamic light scattering (DLS)cs
dc.subjectnanoparticle tracking analysis (NTA).cs
dc.titleDetermination of titanium dioxide nanoparticles in personal care productsen
dc.title.alternativeDetermination of titanium dioxide nanoparticles in personal care productscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-03cs
dcterms.modified2016-06-03-15:44:10cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91329en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:11:02en
sync.item.modts2021.11.12 15:46:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record