Show simple item record

Object positioning in 3D space using parallel cable-driven robot

dc.contributor.advisorPivoňka, Petrcs
dc.contributor.authorRajnoha, Andrejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:53Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRAJNOHA, A. Polohování objektu ve 3D prostoru pomocí paralelního lanového robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93336cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58707
dc.description.abstractNa začátku diplomové práce je uvedeno rozdělení robotů vyuţívajících paralelní kinematiku, moţnosti jejich vyuţití a stávající prototypy. Druhá kapitola se zaměřuje na návrh konstrukce a dimenzování elektrických i neelektrických komponent přístrojového vybavení robota. V následujících kapitolách je odvození přímé a inverzní kinematiky a vytvoření vývojových diagramů jejich algoritmů. Na základě zhotovených vývojových diagramů byl naprogramován stavový automat řízení přes uţivatelskou vizualizaci. Na konci práce je testovaní pohybových a elektrických parametrů paralelního lanového robota, měření pracovního prostoru platformy a zhodnocení přesnosti polohování.cs
dc.description.abstractAt the beginning of this master’s thesis the definition of types of robots using parallel kinematics are presented, its possibilities of usage and current prototypes are described. The second chapter focuses on the proposal of robot construction and sizing electric and non-electric components of robot hardware. Derivation of direct and inverse transform mechanisms with creating flowcharts of their algorithms are stated in the two following chapters. The state machine controlled from user interface is then programmed based on these flowcharts. At the end of the work, cable-driven robot positioning accuracy is evaluated and platform workspace, together with motion and electric parameters, are measured.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlanový paralelní robotcs
dc.subjectparalelní manipulátorcs
dc.subjectparalelní robotikacs
dc.subjectsériová a paralelní kinematikacs
dc.subjectB&R Automationcs
dc.subjectAutomation Studio V4cs
dc.subjectpolohování objektucs
dc.subjectšest stupňů volnostics
dc.subjectpřímá a inverzní transformacecs
dc.subjectcable-driven parallel roboten
dc.subjectparallel manipulatoren
dc.subjectparallel roboticsen
dc.subjectserial and parallel kinematicen
dc.subjectB&R Automationen
dc.subjectAutomation Studio V4en
dc.subjectobject positioningen
dc.subjectsix degrees of freedomen
dc.subjectdirect and inverse kinematicen
dc.titlePolohování objektu ve 3D prostoru pomocí paralelního lanového robotacs
dc.title.alternativeObject positioning in 3D space using parallel cable-driven roboten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:38cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93336en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:52:18en
sync.item.modts2020.03.31 20:10:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDokoupil, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record